Phytosterol فیتواسترول

فیتواسترول یک گروه استرول است که دارای منشا گیاهی است و در ترکیب آن بسیار شبیه کلسترول است. و برخی از نوع چربی غیر اشباع و جامد. روغنهای گیاهی در رژیم های کانادا منبع اصلی استرول های گیاهی هستند. افرادی که گیاهان دارویی ندارند، فیتواسترول ها به اندازه کافی ندارند، زیرا فتواسترول ها تنها در گیاهان دارویی قرار دارند. از آنجایی که فیتواسترولها دارای بسیاری از بدن هستند، پزشکان و متخصصان تغذیه توصیه می کنند که افرادی که از غذاهای فیتوسترول استفاده می کنند یا از فیتوسترول سوپراکسون استفاده می کنند، نشان داده اند که فیتواسترین ها یکی از اساسی ترین مواد تشکیل دهنده بدن هستند و پیشگیری از آنها ضروری است

Phytosterol فیتواسترول

زردانه صمیم

روغن های خوراکی

زردانه صمیم

در حال حاضر روغن های مورد استفاده در صنعت دام و طیور تنها نقش تامین کنندگی در جیره انرژی را دارند و بسیاری از مرغداران ازروغن های حاصل از ضایعات کشتارگاهی استفاده می کنند در صورتی که می توان با استفاده از روغن مناسب گیاهی علاوه بر تامین انرژی ، بخش زیادی از ویتامین ها و ریزمغذی ها را تامین کرد.

چرب ساری

اسید چرب صد در صد گیاهی، محصول کارخانجات روغن نباتی شیمی الاهش شمال با قیمت درب کارخانه و بدون واسطه تقبل تامین می باشد. برای جدا سازی اسیدهای چرب از روغن از سود استفاده می شود که منجر به تشکیل خلط صابونی الستر صابونی می گردد

روغن صمیم

محصول واکنش سود و اسید چرب با عنوان خلط صابون و برای جدلیمانی ام از اسید چرب به آن، اسید اضافه می گردد و با توجه به واکنش سریع اسیدچرب با توجه به ویژگی های این ماه به عنوان تغذیه دام و طیور استفاده می گردد. مصرف اسید چرب در دلم بدلیل عمر کوتاه در طیور مورد استفاده قرار می گیرد.

صنعتگر نمونه سال 94 – مازندران